Verantwoord

 

MVO      -      Flora en Fauna      -      Co² footprint      -      Social return      -      Recyclen

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is oog hebben voor de maatschappij waar wij deel vanuit maken. In ons vakgebied betekent dit in de eerste plaats kennis hebben van Flora en Fauna. Om die reden hebben onze medewerkers daartoe de nodige opleidingen gedaan.

De milieuregels zijn bekend en worden nageleefd, afval wordt gescheiden en verantwoord afgevoerd. Maar MVO reikt vandaag de dag verder...

Ook wij kijken hoe wij onze Co² footprint kunnen verkleinen.

Daarnaast heeft Social Return zijn intrede gedaan en zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid in deze.

 

Tevens zijn wij sponsor van:

  

Oceanus Triathlon Team Aalsmeer

www.multi-triathlon-team.nl/

 

Schaatsacedemie Haarlem

www.schaatsacademiehaarlem.nl/cs-teamleden

 

Daarbij willen wij op een eerlijke manier kijken naar mogelijkheden om mensen in te zetten met een achterstand op de arbeidsmarkt. Dus niet op papier iemand in dienst nemen die in de praktijk de werkplaats veegt maar de mogelijkheid bieden om echt bezig te zijn met het vak.

In de praktijk blijkt dit vaak lastig te zijn vanwege ons specialisme en de diverse kwalificatie eisen die daarbij gesteld worden aan onze medewerkers. Om die reden hebben wij ook oog van andere maatschappelijke betrokkenheid. Ons speerpunt betreft de jongere generatie welke wij al spelend veelvuldig tegenkomen in ons vak. Dit resulteerde bv. in het recyclen van door ons gesnoeide wilgentenen door daarvan een wilgenhut te bouwen op een schoolplein. Of het doneren van boomstronken voor speeldoeleinden.

 

info@groenbeheer.eu    0297-320840